Czy istnieją specjalne wymagania dotyczące formatowania tekstu w tłumaczeniach pisemnych?

Tak, istnieją specjalne wymagania dotyczące formatowania tekstu w tłumaczeniach pisemnych. Formatowanie tekstu w tłumaczeniach powinno być zgodne z oryginałem. Na przykład, jeśli oryginalny tekst zawiera pogrubione słowa lub kursywę, należy zachować te elementy w tłumaczeniu. Ważne jest również właściwe formatowanie znaków specjalnych, takich jak nawiasy czy cudzysłowy. Staraj się zachować oryginalne układy graficzne i numeryczne według możliwości. W ten sposób tłumaczenie będzie czytelne i zgodne z pierwotnym przekazem.
Sitemap