Jakie są różnice między tłumaczeniami konferencyjnymi a tłumaczeniami dla celów społecznych?

Tłumaczenia konferencyjne i tłumaczenia dla celów społecznych różnią się między sobą głównie pod względem ich celu i sposobu wykonania. Tłumaczenia konferencyjne są wykonywane podczas konferencji, spotkań biznesowych lub międzynarodowych negocjacji. Ich celem jest przekazanie dokładnej i profesjonalnej wersji przekazu w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy mogli zrozumieć przekazywaną treść. Przykładem tłumaczenia konferencyjnego może być tłumaczenie na żywo przemówienia prezydenta podczas ważnego spotkania międzynarodowego. Z kolei tłumaczenia dla celów społecznych mają na celu głównie pomoc w integracji społeczności różnych kultur, dbanie o prawa człowieka, edukację czy działania charytatywne. Nie zawsze chodzi tutaj o dosłowność tłumaczenia, ale o przekazanie treści w taki sposób, aby była zrozumiała i akceptowalna dla odbiorcy. Przykładem takiego tłumaczenia może być tłumaczenie ulotki informacyjnej dla imigrantów na temat ich praw i obowiązków w nowym kraju. Podsumowując, główne różnice między tłumaczeniami konferencyjnymi a tłumaczeniami dla celów społecznych wynikają z ich przeznaczenia i wymagań co do przekazywanej treści.
Sitemap