Jakie są różnice między tłumaczeniami konferencyjnymi a tłumaczeniami konsekutywnymi?

Tłumaczenie konferencyjne i tłumaczenie konsekutywne to dwa różne sposoby tłumaczenia. W tłumaczeniu konferencyjnym tłumacz mówi jednocześnie co mówi osoba przemawiająca, używając słuchawek i mikrofonu. Przykładem może być tłumaczenie podczas ważnej konferencji lub spotkania międzynarodowego. Natomiast w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz czeka, aż osoba mówiąca skończy mówić, a potem tłumaczy jej słowa na innym języku. Przykładem może być tłumaczenie rozmowy dwóch osób z różnych krajów. Oto główne różnice między tymi dwoma rodzajami tłumaczeń.
Sitemap