Jakie są różnice między tłumaczeniami pisemnymi a tłumaczeniami biznesowymi?

Tłumaczenie pisemne jest zwykłym tłumaczeniem tekstu z jednego języka na inny, podczas gdy tłumaczenie biznesowe skupia się na komunikacji biznesowej i zawiera terminy i zwroty specyficzne dla danego biznesu. Przykład różnicy: - Tłumaczenie pisemne: The cat is on the mat. (Kot jest na dywanie.) - Tłumaczenie biznesowe: Please find attached the quarterly financial report for your review. (Proszę oto załącznik: kwartalny raport finansowy do przejrzenia.) W tłumaczeniach biznesowych ważne jest zachowanie profesjonalizmu oraz zrozumienie kontekstu i specyfiki danej branży.
Sitemap