Jakie są różnice między tłumaczeniami pisemnymi a tłumaczeniami edukacyjnymi?

Tłumaczenia pisemne i edukacyjne różnią się sposobem, w jaki są wykonywane i ich celem. Tłumaczenie pisemne to po prostu przeniesienie tekstu z jednego języka na inny, bez potrzeby tłumaczenia dodatkowych informacji. Natomiast tłumaczenia edukacyjne mają na celu przekazanie ważnych treści edukacyjnych w jasny i zrozumiały sposób. Przykładem tłumaczenia pisemnego może być przekład podręcznika z historii z języka angielskiego na język polski. Natomiast przykładem tłumaczenia edukacyjnego może być tłumaczenie instrukcji do eksperymentu chemicznego z języka francuskiego na język niemiecki, tak aby uczniowie zrozumieli, jak go przeprowadzić. W skrócie, tłumaczenia pisemne to przekłady tekstu, podczas gdy tłumaczenia edukacyjne mają za zadanie ułatwić zrozumienie treści edukacyjnych.
Sitemap