Jakie są różnice między tłumaczeniami pisemnymi a tłumaczeniami technicznymi?

Tłumaczenia pisemne i tłumaczenia techniczne różnią się sposobem, w jaki tłumacz przenosi treść z jednego języka na drugi. Tłumaczenia pisemne mogą obejmować ogólne teksty literackie, reklamy, artykuły prasowe itp. Tłumacz dąży do zachowania stylu i emocji oryginalnego tekstu. Z kolei tłumaczenia techniczne dotyczą bardziej specjalistycznych dziedzin takich jak instrukcje obsługi, specyfikacje urządzeń, czy oprogramowanie. Tutaj ważne jest precyzyjne przekazanie informacji, bez zmieniania znaczenia. Przykładem tłumaczenia pisemnego może być przeniesienie wiersza poezji z języka hiszpańskiego na polski, podczas gdy przykładem tłumaczenia technicznego może być instrukcja obsługi aparatu fotograficznego.
Sitemap